Om ägarna

Nicklas Storåkers

Nicklas Storåkers var under tolv år VD för Avanza Bank. Från 1999 togs bolaget från nystart till att vid tidpunkten när Nicklas annonserade sin avgång vara ledande på sparandetjänster på nätet med närmare 400 000 konton, en vinst före skatt om 350 MSEK och 7 miljarder i börsvärde. Avkastningen till aktieägarna var under den perioden 2 300 %.

Karl-Johan Persson

Karl-Johan Persson är sedan 2009 VD och koncernchef för H & M Hennes & Mauritz. Innan Karl-Johan tillträdde som VD hade han en operativ roll inom H & M, bl a som chef för expansion, affärsutveckling samt brand and new business.

Nordstjernan

Nordstjernan är ett familjekontrollerat, onoterat investeringsföretag vars affärsidé är att som aktiv ägare skapa långsiktig, god värdetillväxt. Strategin bygger på att långsiktigt äga och utveckla noterade och onoterade företag genom att tillföra kapital och kompetens.

Kontakt

Nicklas Storåkers
Tel: 070-861 80 01
E-post: ns@nsintressenter.se

Mikael Lindahl
Tel: 070-744 74 43
E-post: ml@nsintressenter.se

 

Senaste nytt